Značení tratí:

Značení tratě je provedeno pomocí namalovaných šipek na silnici, v terénu pomocí šrafované pásky (mlíka) a dále pomocí informačních tabulí.